Op deze pagina vindt u een overzicht van verschillende Nederlandstalige teksten en verhalen die allemaal op de een of andere wijze met Max Prantl, zijn werk, of zijn leven te maken hebben. Klik op de titel op een artikel te openen. Bij sommige artikelen kunt u ook een PDF-versie downloaden om de tekst te lezen op uw computer, tablet, smartphone of e-reader. Voor het werk van Roland Meier kijkt u op deze pagina: Werk van Roland Meier


 

Er is een roos ontsprongen

Verhaal uit het boek 'Astrologie', ook los verschenen als 'Bloeiende Rozen'.

 

Vier wegen, een artikel van dr. Karl Gustav Bitter

In het artikel 'Vier wegen, vroeger en nu' vergelijkt Dr. Karl Gustav Bitter de vier wegen van geestelijke ontwikkeling van Christian Rosencreutz (ruim 490 jaar geleden) met het gedachtegoed van Max Prantl. Prantl noemt drie wegen. Allereerst de weg van Boeddha, een weg naar Verlichting. De tweede weg is de weg van Christus, een weg van geestelijke ontwikkeling. De derde weg is de weg van het bewust herkennen en erkennen van onze Goddelijke oorsprong oftewel het geestelijk ontwaken. Dit is ook terug te vinden bij Rosencreutz. Maar Gustav Bitter geeft aan dat Max Prantl nog een stap verder gaat. Een gewaagde stap, zo lijkt het. Gustav gaat daarbij in op het nodige onderscheidingsvermogen om de wezenlijke boodschap van Max Prantl werkelijk te verstaan. Ook de vierde weg, zoals beschreven door Prantl, noemt Bitter. Tenslotte eindigt Dr.Karl Gustav Bitter eenvoudig: Lees het boek Het Stralende Hart, want het is kostbaar.

 

Brief van Viktor Mohr

Viktor Mohr heeft Max Prantl niet alleen persoonlijk goed gekend, maar ook heeft hij hem in zijn tijdschrift 'Mehr Licht' ruimschoots de ruimte gegeven om zijn gedachten en inzichten in de openbaarheid te brengen (wat hem uiteindelijk zijn gehele tijdschrift heeft gekost). Hij was geen 'vereerder' van Max Prantl, alleen herkende hij hem als een werkelijk 'wedergeboren' mens en heeft hij mee willen helpen zijn boodschap te verspreiden. Om dezelfde redenen heeft Viktor Mohr vele jaren zijn beste krachten aan de Lorber-gemeenschap in Bietigheim gewijd, waar hij o.a. een waardevolle medewerker aan het tijdschrift 'Das Wort' (het tijdschrift van de Duitse Lorber-gemeenschap) was. Op die manier verwierf hij zich een diep inzicht in menige 'Nieuwe Openbaring', zowel persoonlijke als algemeen geldige.

In deze brief, die hij kort voor zijn overlijden schreef, vinden we - in het kort, zogezegd - zijn oordeelsvrije visie op 'verlichting' en wat mensen ermee doen. Hoewel meer dan dertig jaar na zijn dood, zijn deze woorden nog steeds actueel - zoals ze overigens al eeuwenlang actueel zijn geweest en nog lange tijd actueel zullen zijn... Leren wij van iemand, die in staat én gerechtigd tot oordelen was!

 

Voordracht door Dr. Alfred Brötz

Voordracht op 28 februari 1985 gehouden voor het Oostenrijks Astrologisch Genootschap door dr. Alfred Brötz. Het betreft een voordracht over Astrologie en de relatie daarvan met het leven van Max Prantl.

 

Webvrienden

http://www.astrologiedhs.de/ - De Duitse astrologie-site van Volker Schendel.

http://www.vergeestelijking.nl/ - Een website van René Olsthoorn over verschillende mystici.

http://www.herz-zu-herz.at/ - "Nach neuesten Forschungen und Erkenntnissen wird das bisherige Leitorgan Hirn vom „Kraftfeld Herz“ abgelöst" - Georg Schmerzing.

 

Boeken

De volgende boeken zijn in het Nederlands vertaald. De boeken zijn helaas niet meer te bestellen, maar ze zullen in de loop der tijd allemaal elektronisch aangeboden worden. De boeken "Het Stralende Hart" en "Astrologie" zijn nu gratis te downloaden als eBook vanaf de pagina Boeken of vanaf de eigen pagina.

Ansichtkaarten

De ansichtkaarten worden als set van 18 verschillende kaarten verkocht voor 10,- euro. U kunt deze bestellen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Later zullen deze ook op onlineplatforms aangeboden worden.

 

Foto van een Vinca-bloem

Een persoonlijk verhaal van Auke van Gemert, vertaler van Max Prantl's werk en oprichter van de Stichting Max Prantl.

Het is natuurlijk heel zinvol om over Max Prantl te praten en te schrijven: niet alleen is hij ten onrechte in de vergetelheid geraakt, maar hij heeft zoveel belangrijks te vertellen dat dat best vaker en nadrukkelijker gehoord mag worden. Maar als het erom gaat de mensen echt te raken, kom ik er niet omheen iets over mijn eigen beweegredenen te vertellen. Ongeveer zoals je eindeloos over Jezus kunt praten (zie de kerken), terwijl er zonder het Pinkstervuur van Petrus geen ‘duizenden’ of zelfs maar weinigen geraakt zullen worden. Dus: wat heeft mij al die jaren bezield om zoveel tijd en energie te besteden aan een onbekende mysticus met wereldvreemde ideeën? Waarom ben ik zo ‘gek’ geweest me te verdiepen in wat geen weldenkend mens in feite wil?

Even terug naar het begin. Sinds ik 52 jaar geleden geboren werd ben ik altijd een ‘Godzoeker’ geweest. Dat ik mij in het hervormde milieu van thuis niet kon vinden is achteraf niet meer dan logisch, evenals mijn latere zwerftocht langs diverse ‘spirituele’ groepen en clubjes. Mijn ‘zoeken’ is echter nooit overgegaan, nooit kon ik ermee ophouden. Een geestelijke crisis in mijn leven 12 jaar geleden maakte dat ik innerlijk van ganser harte voor het ‘Leven’ heb gekozen. Sindsdien ben ik een ‘Jezus-fan’, maar van binnen, zonder evangelische, charismatische of andere extatische uitingen.

Het vertalen van boeken is voor mij steeds een weg van bewustwording geweest; altijd zei ik tegen mezelf: ‘Als ik dit werkelijk wil begrijpen, moet ik dit vertalen’, m.a.w.: moet ik het in me opnemen en er mijn eigen woorden aan geven. Zo heb ik jarenlang boeken van onder meer de mysticus Jakob Lorber vertaald, tot ik later op het werk van Max Prantl stuitte. Inmiddels heb ik zijn gehele werk vertaald en uitgegeven.

Wie het Leven zoekt, zoekt het werkelijke leven, de geestelijke werkelijkheid ofwel de waarheid. Bij al mijn zoekerij bleek mij niet alleen steeds weer dat ‘de waarheid’ ergens in het midden moest liggen (en dus juist niet in die club, sekte of gemeenschap), maar ook dat veel voor waarheid moet doorgaan wat in feite inbeelding en hersenspinsel is. Erg veel mensen kletsen maar wat en praten hun eigen inbeeldingen of die van anderen na, en daarbij maakt het niet uit of het om kerkelijk-religieuze, spirituele dan wel New Age clubjes of hoe ze zich allemaal ook mogen noemen gaat. Wat ze gemeen hebben is de overtuiging dat ze de juiste antwoorden al kennen en dus opgehouden zijn de echte (geestelijke) vragen te stellen. Kennis van geestelijke zaken is nogal eens ver te zoeken.

Toen ik voor het eerst ‘Het stralende hart’ van Max Prantl las (in het Duits toen nog, vanzelf: Licht aus der Herzmitte), werd ik getroffen door twee dingen: enerzijds zijn oprechte en nooit ophoudende zoeken naar ‘God’, anderzijds zijn eigen ervaringen, waardoor hij de waarheden die ik zocht uit eigen beleving kon bevestigen. Het was met name zijn eigen beleving van de geestelijke werkelijkheid die mij niet meer losliet, want dat was nu net waar het al die andere waarheidsprofeten aan ontbrak. Voor mij was dit de ontbrekende schakel.

Als Jezus-fan ging ik natuurlijk onmiddellijk na of zijn uitspraken wel klopten met die van Jezus, want dat was voor mij de toetssteen. Inmiddels had ik wel geleerd dat de bijbel (als informatiebron en dus ook als basis voor religieuze uitgangspunten) nauwelijks meer betrouwbaar genoemd mag worden, gezien de vele wijzigingen die er in de afgelopen 2000 jaar in zijn aangebracht: met name het Nieuwe Testament is een vat vol menselijke bedenksels met hier en daar nog een parel erin. Mijn beeld van Jezus was dan ook behoorlijk veranderd, maar wonderlijk genoeg kwam het steeds sterker overeen met wat Prantl uitsprak. Een latere vergelijking met Boeddha liet mij hetzelfde zien: evenals het christendom is ook het boeddhisme verwaterd en door latere Paulussen en andere ‘verbeteraars’ kromgetrokken, maar de oorspronkelijke geest kwam verbazend nauwkeurig met die van Prantl en dus ook met die van Jezus overeen.

Hier had ik het bij kunnen laten: dank je wel voor de nieuwe inzichten en we gaan over tot de orde van de dag. Zo doen veel mensen het, dus waarom ik niet? Maar Max Prantl liet me niet los. Ik voelde het als onrechtvaardig dat hij zo sterk in de vergetelheid gedrukt was: ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat dat met opzet was gebeurd. Later groeide die overtuiging steeds meer, waarbij ik ook steeds sterker de behoefte kreeg om dat feit ‘recht te zetten’. Zijn geestelijke inzichten vond en vind ik zo waardevol, dat ik in eerste instantie het plan opvatte zijn boeken op de een of andere manier uit te gaan geven, terwijl ik kort daarna begon een informatieve website over hem op te starten. Ik wilde gewoon afmaken waar hij niet meer aan toe was gekomen. Dat was een belangrijke beslissing.

Ik kreeg contact met zijn zuster Elisabeth (die nog in Oostenrijk woont), die mij in heel veel opzichten ondersteund heeft. We hebben een heel bijzondere band. Ook mijn vrouw en kinderen raakten meer en meer betrokken, evenals enkele andere mensen, zodat voor mijn persoonlijke gedrevenheid nu een groter draagvlak ontstond. Op dit moment is een groot deel van het voorbereidende Nederlandse werk afgerond: de website is er, de boeken zijn in eigen beheer uitgegeven, er zijn kaarten en brochures, er is een kleine groep belangstellenden. In Oostenrijk en Duitsland bestaat nog altijd belangstelling, en verheugend genoeg is voor het eerst in vele jaren opnieuw een belangrijk werk van Max Prantl in het Duits uitgegeven: 'Der Mensch ohne Angst - Licht aus der Herzmitte'. Eigenlijk zou het werk ook nog in het Engels vertaald moeten worden, omdat dat een groot deel van de wereld zou ontsluiten. Wie weet.

Het werkelijk en ten diepste bezig zijn met het geestelijke leven van een mysticus is - in tegenstelling tot het volgen van een of andere goeroe - niet vrijblijvend, je kunt dat niet even doen en dan naast je neerleggen. Dat geldt al voor een figuur als Lorber (hoewel het bij hem allemaal nog erg bijbels, dus afstandelijk en dus ook nog niet zo levens-ingrijpend is), maar het geldt helemaal voor Max Prantl. Hij is voor zover ik weet de enige die zo nadrukkelijk en logisch duidelijke geestelijke eisen aan de mensen stelt. Eisen die niet uit de lucht komen vallen of iemands eigenbelang dienen, maar die volkomen in overeenstemming zijn met wat de grote geestelijke figuren in het verleden hebben geleerd (dat de mensheid die eisen en hun consequenties toen en ook nu niet wilde horen is daarbij vers twee). Maar de toon is niet eisend of veroordelend (strafgericht, laatste oordeel en zo), eerder van een onontkoombare logica. Het is gewoon zo.

Hij is ook degene die zo scherp de duistere krachten in hun actieve werkzaamheid aan de kaak stelt, dat ik (gelukkig!) het bestaan van het gepersonifieerde kwaad, de ‘duivel’, weer bevestigd zag. Tegenwoordig mag het geloof in een duivel eigenlijk niet meer, het heet ‘je schaduw’ of ‘onbewuste kant’ of zoiets. Daar ga je mee om in de zin van beheersing en relativering. Maar Prantl laat zien dat er krachten zijn waarbij relativerende beheersing geen zin of effect heeft en die enkel gevoelig zijn voor het levende licht dat uit het menselijke hart voortkomt. Daarmee overstijgt hij het gangbare gedachtegoed en betreden we een gebied van echte kracht of het omgekeerde daarvan: de parasieten. En het meest onthullende daarbij: de duistere astrale wereld wordt niet eens zozeer in stand gehouden door een grote duivel achter de schermen (Lucifer of zoiets, die we net als God van alles de schuld kunnen geven) maar veeleer door de mensen zelf (al dan niet meer geïncarneerd).

Wat Prantl in alle opzichten doet, is de verantwoordelijkheid en bron van de problemen bij ons mensen zelf leggen en tevens de mensheid haar juiste plaats te wijzen: een plaats als ‘dier’ (op aarde) en ‘baarlijke duivel’ (in de astrale wereld) voor wie niet anders wil, een plaats als aan Jezus en anderen gelijkwaardige ‘Eeuwige Zon’ (op aarde en in de hogere sferen) voor wie de waarheid wil. Voor mij was die ontdekking een verademing, omdat daarmee voor mij de uitspraken van Jezus zin en geldigheid kregen, wat weer de weg opende om de boodschap van Jezus en tevens de geestelijke werkelijkheid beter te verstaan.

Een andere kant van Prantl die mij als rechtstreeks raakte was zijn instelling tegenover het ‘lijden’ en zijn bereidheid het zelf te ondergaan. Voor hem is het niet meer dan logisch dat innerlijk licht weerstanden oproept en dat er dus zeker vanuit de astrale wereld aanvallen zullen volgen: het kruisigen van Christus is voor hem een vanzelfsprekendheid, de mensen kunnen in hun zelfgekozen beperktheid niet anders dan de levenskracht vermoorden. Omdat hij zich zijn grote geestelijke kracht realiseerde, bracht hij het zelfs op om te zeggen: ‘Laat de duistere machten mij maar zoveel mogelijk aanvallen, dan ontlast ik daarmee zwakkere zielen en geef die zodoende de kans om hogerop te komen’. Een offerbereidheid die wij ons nauwelijks meer kunnen voorstellen, maar die we nog wel terugvinden in bijvoorbeeld Jezus, die ‘het leed c.q. de zonden der wereld droeg’. Sinds ik mij met Prantl heb beziggehouden heb ik in mijn eigen leven de aanvallen vanuit de astrale wereld dag aan dag kunnen bevestigen, niet alleen als hinderen of doodzwijgen, maar zeker ook als letterlijke moordzucht. Kennelijk ben ik voor duistere elementen ‘de moeite waard’ geworden.

Dit alles beantwoordt volledig aan wat ik mijn leven ‘gezocht’ heb: een levende werkelijkheid, levende kracht in een materiële en dus beperkte omgeving: God in actie! Eigenlijk een onmogelijke combinatie, menselijk gezien. Geen wonder dan ook dat ‘de wereld’ met haar ‘realistische’, ‘verstandige’ aanpak en ‘betaalde liefde’ er geen waardering, geld of ruimte voor over heeft. Prantl maakte het mee, Jezus en vele anderen maakten het mee, en ook ik kan het volledig uit eigen ervaring bevestigen.

Een ander ding - waar ik in eerste instantie niet op voorbereid was - is eenzaamheid. Werkelijk geestelijk leven maakt eenzaam. Aangezien verreweg de meeste mensen hun eigen materie-gerichte gedachten voor ‘geest’ houden en hun innerlijk leven daarmee dus overschaduwen of gewoon ontkennen, hebben zeer velen eigenlijk geen idee waar Prantl het over heeft - of waar ik het over heb. Daarmee is op dat niveau communiceren moeizaam of onmogelijk. Het wordt nog verergerd doordat we tegenwoordig in een regelrecht ‘goddeloze’ tijd leven, een tijd waarin met God geen rekening meer wordt gehouden, zodat ook iedere vorm van zoeken naar hogere levensmogelijkheden in feite onmogelijk is geworden. Wie niet omhoog kijkt zal nooit de zon zien, tenslotte.

Het beantwoordt allemaal aan wat Prantl als de ‘scheiding der geesten’ aanmerkt: geen laatste oordeel in de apocalyptische zin, maar een definitieve geestelijke keuze van de mensen, waardoor hun levenswerkelijkheid en daarmee hun toekomst als geestelijk wezen bepaald wordt. Persoonlijk heb ik er moeite mee gehad dit in te zien (God houdt toch van alle mensen en zal ze dus eindeloos achterna lopen, had ik immers geleerd), maar ik ontkwam er nooit aan de juistheid van zijn visie te moeten erkennen. De eigen keuzevrijheid, de eigen vrije wil van mensen moet een eigen plaats hebben in het leven - waar die keuze ook toe moge leiden. Prantl schetst daarbij een veel wijder en diepgaander beeld van de reikwijdte van de menselijke vrije wil dan ik ooit eerder was tegengekomen - en geeft daarmee ruimte aan perspectieven die een ver-gaande ontwikkeling naar het licht inhouden.

Als recept tegen alle (!) geestelijke wantoestanden geeft Max Prantl in feite één enkele remedie: zet je angst opzij, sta jezelf niet toe bang te zijn. Angst is de basis van alle problemen. Dat angst tevens het masker van geestelijke traagheid, onwil en alle overige duistere egotripperij is stipt hij wel aan, maar hij gaat er niet onnodig diep op in. Daarentegen is het volgens hem zaak te leren je eigen ‘innerlijke zon’ te laten stralen en daarmee de duisternis en angst te doorlichten. Deze pragmatische benadering heeft mij steeds mateloos geboeid: een soort spirituele nuchterheid waar je wat mee kunt, zonder de zweverigheid of slachtofferigheid die de zogeheten spiritualiteit kenmerken en die dodelijk zijn voor geestelijke groei.

In het bovenstaande heb ik proberen aan te geven wat het nou is, dat mij in Prantl raakte of getrokken heeft. Maar in feite beschrijf ik daarmee niet meer dan elementen van overeenstemming, punten van herkenning. Het gaat echter om meer dan herkenning als zodanig, in wezen om de liefde die ik voor hem ben gaan opvatten. Herkenning als zodanig kan - hoe meditatief ook - nog klinische beschouwing zijn; het is evenwel liefde, wanneer herkenning het leven betreft en daarmee tot een mystiek bruiloftsfeest, tot Unio Mystica wordt. Wijsheid is de manier waarop liefde zich uitdrukt en vorm aanneemt - het zijn deze uitdrukkingsvormen die te herkennen zijn, terwijl liefde zich als een blije innerlijke eenheid doet gelden. Tot zover zal iedere spirituele lering - en zelfs menig ‘christelijk’ denkende - met mij mee kunnen gaan. Maar het zou Prantl niet zijn als hij het niet uitbreidde met de Wil de goddelijke wilskracht die niet anders dan het ware leven wil en dus oude bestaansvormen afbreekt en nieuwe inleidt. Wie deze wil tot de zijne maakt wordt in wezen tot een ‘Michaël’, een strijder voor God, een daadwerkelijk vlammend lid van de ‘strijdende kerk’.

Daarmee maakt Prantl een stap die de mensheid in feite niet wil: daadwerkelijk te kiezen en uitvoering te geven aan wat er innerlijk leeft. Liefde, wijsheid en wil: de goddelijke drie-eenheid die het rijk Gods, het rijk van de Eeuwige Zonnen op aarde tot realiteit maakt (‘uw wil geschiede in de hemel en op aarde’). Dat hij ook anderen tot die stap oproept is niet meer dan logisch. En omdat dat ‘hemelse’ rijk op aarde ten diepste altijd mijn levensdoel is geweest, was het voor mij even logisch om mij er in verbondenheid met Max Prantl ‘met geheel mijn hart, geheel mijn ziel en verstand en met geheel mijn kracht’ voor in te zetten.Portretfoto van Auke van Gemert, de auteur van dit verhaal

Auke van Gemert

Schilderij van een blauwe berg door Max Prantl

Het geschreven werk van Max Prantl stamt uit zijn diensttijd in de oorlog en de periode daarna. Het is een tijd van zijn innerlijke crises en verlichting, waardoor hem duidelijk werd wat hij naar buiten wilde brengen. Wie het fundamentele werk van Prantl ‘Der Mensch ohne Angst. Licht aus der Herzmitte’ (momenteel in het Duits gelukkig weer opnieuw uitgegeven, in het Nederlands onder de titel Het Stralende Hart verkrijgbaar) maar ook zijn overige boeken kent, is op de hoogte van de hoge geestelijke visie van deze in 1957 overleden schilder en dichter uit Innsbruck. Het was zijn niet aflatende wens, de mens van vandaag uit de kerker van zijn aards vernauwde verstandelijke denken naar de vrijheid van een geestelijk bewustzijn te brengen, dat zijn oorsprong heeft in het diepste wezen van het Godskind ‘mens’.

Al zijn geschriften vormen de dragende pijlers van een brug die naar een weg naar oneindige verten en hoogten leidt naar dat eeuwige thuis, waar Christus in de gelijkenis van de verloren zoon en zijn terugkeer over sprak.

Aan het werk van Max Prantl ligt een kenmerkende Michaëlische trek ten grondslag: de strijd om de mens te bevrijden van de angst die hem - aangezien het een gebrek aan vertrouwen in God, de Oneindige Liefde is - elke toegang tot het geestelijke rijk in zichzelf verspert. Angst is enkel te overwinnen doordat de mens ontwaakt tot geestelijk bewustzijn. Dit ontwaken leidt hem echter naar het kennen en beleven van de liefde, die als oerlicht en oerkracht van de Godheid in al het geschapene heerst. Ze is de ‘anima mundi’, de ‘wereldziel’ van de oudste geestelijke stromingen. In de christelijke esoterie draagt ze de naam ‘Maria’: de in de schepping gestalte gevende en tot gestalte wordende Oneindige Liefde. Maria niet als ‘moeder Gods’, maar: God als moeder, die in zijn moederlijke aspect alles wat door Gods wil is voortgebracht in haar schoot bergt, koestert en tot voleinding ontwikkelt.

Opmerkelijk aan het werk van Prantl is, dat hij spreekt vanuit een eigen beleving van de hogere werkelijkheid. Niet als beleving van een gevoel, stemming of emotie, als het ware in een soort geestvervoering of euforie, maar als een als vanzelfsprekend beleefde, nuchtere wijze van bestaan, een hoger bestaansniveau dan wij als gewone materieel ingestelde mensen kennen. Hij leeft klaarblijkelijk vanuit een geestelijk niveau met een werkelijkheidswaarde, waar hij zich stap voor stap ‘binnenvecht’. Begrippen als strijd, eigen verantwoordelijkheid, kiezen, geloofwaardigheid en concreet leven vanuit innerlijk licht zijn voor hem vanzelfsprekende elementen. Dit realiteitsbesef vormt de grote kracht van zijn werk, waardoor hij ons veel te zeggen heeft. Tevens is het de reden, waarom zijn geschriften de zo vaak als aangenaam ervaren vrijblijvendheid missen. Terwijl hij zich baseert op christelijke waarheden, stijgt hij er tevens bovenuit en beweegt hij zich in een gebied waar de traditionele christelijke leer steeds dogmatische barrières voor heeft gelegd (dat hij de kerk niet te vriend heeft kunnen houden spreekt dan ook vanzelf).


Hieronder staat een overzicht van de Nederlandse boeken van Max Prantl met een korte beschijving. U kunt op een link of afbeelding klikken om meer informatie te krijgen over het boek en om een aantal citaten te lezen.

De boeken zijn helaas niet meer te bestellen (een uitzondering daargelaten). De boeken zullen in de loop der tijd hier gratis in elektronisch formaat aangeboden worden.

 

Cover van het boek Het Stralende Hart

Max Prantl's hoofdwerk is toch wel 'Het stralende hart’ (oorspronkelijke titel: ‘Der Mensch ohne Angst. Licht aus der Herzmitte’), dat een getrouw en indringend verslag geeft van zijn innerlijke verlichtingsweg en de daaruit voortvloeiende inzichten.

'Ik wil de Waarheid, hoe die ook moge zijn...'

Dit boek legt niemand weg zonder erdoor geraakt te zijn.

Meer informatie: Het Stralende Hart

Downloaden: PDF, DOCX, ePUB

ISBN 90-806534-1-1

Cover van het boek Onbegrepen Licht

‘Onbegrepen licht’ is een ander belangwekkend werk, waarin Prantl o.a. de bijbelse evangeliën en de openbaring van Johannes in eigentijdse taal en moderne spirituele inzichten verwoordt . Het toont een nieuw inzicht en geeft een antwoord op de vragen, die gesteld worden door degenen die niet meer tevreden zijn met de kerkelijke dooddoeners en zelf willen leren nadenken.

Ook zijn in dit boek Prantl's 'profetische' geschriften opgenomen, waarin hij de positie en verantwoordelijkheid van de mens tegenover God en tegenover zijn eigen bestaan duidelijk en scherp weergeeft. Hier is geen ruimte meer voor vrijblijvendheid, hier wordt een duidelijke keuze van ons verwacht.

Meer informatie: Onbegrepen Licht

ISBN 90-806534-2-x

Cover van het boek Kerstrozen

De sprookjesachtige verhalenrijkdom van ‘Kerstrozen’ neemt ons mee naar een belevingswereld, waar we de dingen weer met onze werkelijke (geestelijke) ogen leren zien. Al lezende dringen diepe geestelijke waarheden tot ons door, waar de verhalen mee doorspekt zijn. Om in één adem uit te lezen, maar ook telkens weer te herlezen. Naast vele reproducties staan in dit boek ook Prantls gedichten. Het is hier duidelijk merkbaar dat geestelijke werkelijkheden in feite niet met aardse woorden te beschrijven zijn. Prantl gebruikt dan ook warme, meeslepende, hoogreikende beelden om ons als het ware ‘mee te nemen’ naar wat hij wil tonen. Hij was een Oostenrijker en als zodanig goed bekend met de indrukwekkende schoonheid van een majestueus berglandschap met zijn luchten, bloemen, weiden, hoogten en diepten - ook in geestelijke zin.

Meer informatie: Kerstrozen

ISBN 90-806534-3-8

Cover van het boek Astrologie

'Astrologie als dieptepsychologie en zielengeneeskunde'. Omdat de eigenlijke mens een geestelijke werkelijkheid binnen een materieel omhulsel is, zijn ook zijn ‘lot’ en levensomstandigheden uitdrukking van zijn innerlijke wezen. Gezien onze verbondenheid met de ‘kosmos’ is het dan ook logisch dat ‘de sterren’ in hun eigen taal aangeven wat er op geestelijk terrein gaande is. Op die manier verstaan wordt de astrologie tot een ‘dieptepsychologie en zielengeneeskunde’ die ons helpt ons werkelijke, geestelijke levensdoel te bereiken.

Zoals een Duits astroloog schreef: 'Slechts wie zich diepgaand in de astrologische materie heeft verdiept, kan inschatten wat voor onmetelijke geestelijke rijkdom Max Prantl ons in dit werk heeft geschonken'.

Meer informatie: Astrologie

Downloaden: PDF, EPUB, DOCX

ISBN 90-806534-4-6

Cover van het boekje Bloeiende Rozen

Bloeiende rozen: wegwijzers naar ons aardse en eeuwige thuis.

Het verhaal als zodanig is al opgenomen in de bundel 'Kerstrozen', maar hier is nu gekozen voor een zelfstandige uitgave ervan. Het staat boordevol met volkomen natuurlijk gebrachte spirituele wijsheden, in een sprookjesachtig verhaal dat iedereen in zichzelf zal herkennen.

Een prachtig geschenkboekje van 64 pagina's, ideaal voor op het nachtkastje, op reis of gewoon in de boekenkast.

Meer informatie: Bloeiende Rozen

Dit boek uitgegeven op A5-formaat op stevig 90 grams papier in een fraaie crèmekleurige fullcolour omslag. Het boekje kost slechts 5 euro. Zie voor bestelinformatie de pagina Bestellen.

ISBN 90-806534-7-0

Schilderij van Kerstrozen door Max Prantl

Aus dunklen Talen’, tot voor kort het enige boek van Prantl dat nu nog in het Duits te krijgen was, bevat naast de vijf meeslepende ‘sprookjes’ een aantal fraaie reproducties. Een sieraad! 

Helaas is het boek niet meer verkrijgbaar. Mocht u toch interesse hebben in dit boek, kunt u contact opnemen met ons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een sprookje uit het boek is hier te lezen (Duits): Ingemin.

Licht aus der Herzmitte boekomslag

Der Mensch ohne Angst: Licht aus der Herzmitte is het hoofdwerk van Max Prantl, oorspronkelijk uitgegeven in het Duits. Voor meer informatie kunt de Duitse pagina (Licht aus der Herzmitte) bekijken of de pagina van de Nederlandse vertaling: Het Stralende Hart.

Helaas is dit boek moeilijk/niet te verkrijgen op het moment. U kunt het met onderstaande gegevens proberen te vinden bij een boekhandel, of contact opnemen met ons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ISBN 3-931142-11-6

Astrologie DE versie boekomslag

Astrologie als Tiefenpsychologie und Seelenheilkunde is de oorspronkelijke Duitstalige versie van het boek 'Astrologie als dieptepsychologie en zielenheelkunde'. Voor meer informatie kunt de pagina van de Nederlandse vertaling lezen: Astrologie.

Helaas is dit boek moeilijk/niet te verkrijgen op het moment. U kunt het met onderstaande gegevens proberen te vinden bij een boekhandel, of contact opnemen met ons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ISBN 3-931142-12-4

 

Schilderij van een bloeiende distel door Prantl

Max Prantl heeft wezenlijke dingen te zeggen - geestelijke dingen, die het spirituele leven van ons mensen rechtstreeks raken - waar mensen meer over zouden moeten nadenken. Dat is in het verleden natuurlijk wel vaker het geval geweest, maar bij Prantl is het bijzondere, dat hij tijdens zijn leven en ook daarna in veel opzichten erg actief is tegengewerkt door de gevestigde orde, die zijn opmerkingen niet graag hoorde - wat bijna een zeker teken is dat zijn levenshouding en visie een voor het ware leven belangrijke ‘boodschap’ inhouden. Zo is het immers alle profeten en andere spirituele vernieuwers vergaan. En in deze tijd is het internet een uitstekend middel om bekendheid te geven aan wat anders onopgemerkt zou blijven, vandaar.

Het doel van deze website is niet, Max Prantl te ‘leren kennen’. Daarvoor is de veelheid van zijn gedachten te veelomvattend en te diepgaand. Wie dat wil, zou werkelijk in alle rust zijn boeken moeten lezen en op zich in laten werken. Een internetpagina kan er enkel toe dienen, de aandacht op zijn persoon en werk te vestigen, waarna er wellicht bij enkelen de behoefte ontstaat er meer van te willen weten. Geestelijke groei voltrekt zich niet in een wereld van flitsende, snel wisselende beelden, maar in de stille momenten erna en ernaast.

Van zijn geschreven werk (een achttal boeken) is momenteel nog maar één boek in het Duits te krijgen. De overige zijn deels niet uitgegeven en voor het andere deel nooit herdrukt. Kort geleden werd Max Prantl's hoofdwerk 'Der Mensch ohne Angst - Licht aus der Herzmitte' opnieuw in het Duits uitgegeven. Inmiddels zijn in de afgelopen jaren voor het eerst de boeken in het Nederlands vertaald en zijn dankzij een goede geefster zijn de boeken nu in vier banden in het Nederlands uitgegeven: 'Het Stralende Hart', 'Onbegrepen Licht', 'Kerstrozen' en 'Astrologie'.

Zijn schilderijen - die stuk voor stuk het aanzien meer dan waard zijn, zelfs een hoog artistiek gehalte hebben - bevinden zich in privé-bezit, maar het zou zeker de moeite waard zijn hier bijvoorbeeld reproducties van te vervaardigen. U kunt de schilderijen wel als ansichtkaarten bestellen, of de afbeeldingen bekijken en opslaan op de pagina Ansichtkaarten.

Als u geraakt bent door het werk van Max Prantl, behoefte heeft aan meer informatie, of gelooft dat u iets bij kunt dragen dan horen wij dat graag! U kunt een bericht sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Subcategorieën

Categorie voor de verschillende teksten, verhalen en sprookjes van Max Prantl en verwante geesten.

Categorie voor de boeken en ansichtkaarten van Max Prantl.

Categorie voor de Nederlandse zijde van alles betreffende Roland Meier: artikelen, studies, teksten, biografie.

Deze website gebruikt cookies om uw taalvoorkeur op te slaan wanneer u van taal wisselt. Als u dit niet wilt, dient u geen gebruik te maken van de taalwisselaar.