Leeshoek

Op deze pagina vindt u een overzicht van verschillende Nederlandstalige teksten en verhalen die allemaal op de een of andere wijze met Max Prantl, zijn werk, of zijn leven te maken hebben. Klik op de titel op een artikel te openen. Bij sommige artikelen kunt u ook een PDF-versie downloaden om de tekst te lezen op uw computer, tablet, smartphone of e-reader.


 

Er is een roos ontsprongen

Verhaal uit het boek 'Astrologie', ook los verschenen als 'Bloeiende Rozen'.

 

Vier wegen, een artikel van dr. Karl Gustav Bitter

In het artikel 'Vier wegen, vroeger en nu' vergelijkt Dr. Karl Gustav Bitter de vier wegen van geestelijke ontwikkeling van Christian Rosencreutz (ruim 490 jaar geleden) met het gedachtegoed van Max Prantl. Prantl noemt drie wegen. Allereerst de weg van Boeddha, een weg naar Verlichting. De tweede weg is de weg van Christus, een weg van geestelijke ontwikkeling. De derde weg is de weg van het bewust herkennen en erkennen van onze Goddelijke oorsprong oftewel het geestelijk ontwaken. Dit is ook terug te vinden bij Rosencreutz. Maar Gustav Bitter geeft aan dat Max Prantl nog een stap verder gaat. Een gewaagde stap, zo lijkt het. Gustav gaat daarbij in op het nodige onderscheidingsvermogen om de wezenlijke boodschap van Max Prantl werkelijk te verstaan. Ook de vierde weg, zoals beschreven door Prantl, noemt Bitter. Tenslotte eindigt Dr.Karl Gustav Bitter eenvoudig: Lees het boek Het Stralende Hart, want het is kostbaar.

 

Brief van Viktor Mohr

Viktor Mohr heeft Max Prantl niet alleen persoonlijk goed gekend, maar ook heeft hij hem in zijn tijdschrift 'Mehr Licht' ruimschoots de ruimte gegeven om zijn gedachten en inzichten in de openbaarheid te brengen (wat hem uiteindelijk zijn gehele tijdschrift heeft gekost). Hij was geen 'vereerder' van Max Prantl, alleen herkende hij hem als een werkelijk 'wedergeboren' mens en heeft hij mee willen helpen zijn boodschap te verspreiden. Om dezelfde redenen heeft Viktor Mohr vele jaren zijn beste krachten aan de Lorber-gemeenschap in Bietigheim gewijd, waar hij o.a. een waardevolle medewerker aan het tijdschrift 'Das Wort' (het tijdschrift van de Duitse Lorber-gemeenschap) was. Op die manier verwierf hij zich een diep inzicht in menige 'Nieuwe Openbaring', zowel persoonlijke als algemeen geldige.

In deze brief, die hij kort voor zijn overlijden schreef, vinden we - in het kort, zogezegd - zijn oordeelsvrije visie op 'verlichting' en wat mensen ermee doen. Hoewel meer dan dertig jaar na zijn dood, zijn deze woorden nog steeds actueel - zoals ze overigens al eeuwenlang actueel zijn geweest en nog lange tijd actueel zullen zijn... Leren wij van iemand, die in staat én gerechtigd tot oordelen was!

 

Voordracht door Dr. Alfred Brötz

Voordracht op 28 februari 1985 gehouden voor het Oostenrijks Astrologisch Genootschap door dr. Alfred Brötz. Het betreft een voordracht over Astrologie en de relatie daarvan met het leven van Max Prantl.

 

Webvrienden

http://www.astrologiedhs.de/ - De Duitse astrologie-site van Volker Schendel.

http://www.vergeestelijking.nl/ - Een website van René Olsthoorn over verschillende mystici.

http://www.herz-zu-herz.at/ - "Nach neuesten Forschungen und Erkenntnissen wird das bisherige Leitorgan Hirn vom „Kraftfeld Herz“ abgelöst" - Georg Schmerzing.

 

Deze website gebruikt een cookie om uw taalvoorkeur op te slaan.